Eurofinco

DE WAARHEID OMTRENT KREDIETEN

Privacy Policy

ONZE ERKENNINGEN

Eurofinco is door het FSMA erkend als kredietmakelaar en als verzekeringsmakelaar onder het nummer 38386 A

Ondernemingsnummer : BE0449.362.891

De gegevens van de toezichthoudende autoriteit:
FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Door zijn statuut is Eurofinco niet gebonden aan een financiële instelling en kan dus in alle onafhankelijkheid zoeken naar de voor u beste oplossingen.

PROSPECTUSSEN & TARIEVEN WOONKREDIETEN

U kunt steeds alle prospectussen & tarieven van alle kredietgevers opvragen waarvoor Eurofinco als bemiddelaar optreedt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Eurofinco NV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eurofinco NV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eurofinco NV verstrekt. Eurofinco NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM EUROFINCO NV GEGEVENS NODIG HEEFT

Eurofinco NV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Eurofinco NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG EUROFINCO NV GEGEVENS BEWAART

Eurofinco NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Eurofinco NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Eurofinco NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eurofinco NV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 GOOGLE ANALYTICS

Eurofinco NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Eurofinco NV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Eurofinco NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eurofinco NV heeft hier geen invloed op.

Eurofinco NV heeft Google geen toestemming gegeven om via Eurofinco NV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eurofinco.be . Eurofinco NV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN

Eurofinco NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eurofinco NV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eurofinco NV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eurofinco NV op via

www.eurofinco.be is een website van Eurofinco NV en is als volgt te bereiken:

Postadres: Nachtegaalstraat 8 W6 te 9240 ZELE

Vestigingsadres: Idem

Ondernemingsnummer : BE0449.362.891

Telefoon: 052/85.80.10

E-mailadres: info@eurofinco.be